หมายเหตุ:
1. ข้อมูลส่วนที่มีเครื่องหมาย * เป็นข้อมูลที่จำเป็นต้องกรอกเพื่อคำนวณค่างวด

2. อัตราดอกเบี้ยขึ้นอยู่กับบริษัทไฟแนนซ์ผู้ให้สินเชื่อ และเครดิตลูกค้า

3. อัตราดอกเบี้ยที่ใช้คำนวณให้ใช้อัตรารายปีแบบคงที่ (Flat Rate)